Honorary Committee


 • Prof. Edward Bańkowski, Honorary Member of the Polish Biochemical Society
 • Prof. Jolanta Barańska, Honorary Member of the Polish Biochemical Society
 • Prof. Piotr Bednarczyk, President of the Polish Biophysical Society
 • Prof. Mieczysław Chorąży, Honorary Member of the Polish Biochemical Society, member of PAS
 • Prof. Magdalena Chadzińska, President of the Polish Society for Cell Biology
 • Prof. Andrzej Drop, Rector of the Medical University of Lublin
 • Prof. Jerzy Duszyński, President of the Polish Academy of Science, member of PAS
 • Prof. Andrzej Dżugaj, Honorary Member of the Polish Biochemical Society
 • Prof. Magdalena Frąc, President of the Polish Mycological Society
 • Prof. Alicja Józkowicz, Vice-president of the Polish Society for Cell Biology
 • Prof. Piotr Laidler, Vice-chair of the Federation of European Biochemical Societies
 • Prof. Andrzej Legocki, President of the Polish Biochemical Society, member of PAS
 • Prof. Stanisław Michałowski, Rector of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
 • Prof. Janusz Solski, Medical University of Lublin, Doctor Honoris Causa of Danylo Halytsky Lviv National Medical University
 • Mr Lech Sprawka, Lubelskie Province Governor
 • Mr Jarosław Stawiarski, Marshal of the Lublin Voivodeship
 • Prof. Adam Szewczyk, Vice-president of the Polish Society of Biochemistry
 • Prof. Andrzej Wac-Włodarczyk, President of the Scientific Society of Lublin
 • Dr Teresa Wesołowska, Honorary Member of the Polish Biochemical Society
 • Dr Krzysztof Żuk, Mayor of the City of Lublin
 • Prof. Maciej Żylicz, President of the Foundation for Polish Science, member of PAS


Scientific Committee


 • Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka - chair
 • Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
 • Prof. dr hab. Ewa Bartnik
 • Prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka
 • Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
 • Prof. dr hab. Magdalena Chadzińska
 • Prof. dr hab. Adam Choma
 • Prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska
 • Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
 • Prof. dr hab. Marcin Drąg
 • Prof. dr hab. Magdalena Frąc
 • Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
 • Prof. dr hab. Grażyna Ginalska
 • Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
 • Prof. dr hab. Monika Janczarek
 • Prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz
 • Prof. dr hab. Alicja Józkowicz
 • Prof. dr hab. Jolanta Jura
 • Prof. dr hab. Janusz Kocki
 • Prof. dr hab. Igor Konieczny
 • Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki
 • Prof. dr hab. Ewa Łojkowska
 • Prof. dr hab. Joanna Moraczewska
 • Prof. dr hab. Bożena Muszyńska
 • Prof. dr hab. Ewa Sikora
 • Prof. dr hab. Janusz Solski
 • Prof. dr hab. Andrzej Stepulak
 • Prof. dr hab. Adam Szewczyk
 • Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska
 • Prof. dr hab. Marek Tchórzewski
 • Prof. dr hab. Artur Zdunek
 • Dr hab. Marcin Grąz, prof. UMCS
 • Dr hab. Grzegorz Janusz, prof. UMCS
 • Dr hab. Elżbieta Kołaczkowska, prof. UJ
 • Dr hab. Rafał Luchowski, prof. UMCS
 • Dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS
 • Dr Matthias Nees, prof. UMLub
 • Dr hab. Marta Olejniczak, prof. ICHB PAN
 • Dr hab. Mikołaj Olejniczak, prof. UAM
 • Dr hab. Anna Osyczka, prof. UJ
 • Dr hab. Małgorzata Przybyło, prof. UJ
 • Dr hab. Adolfo Rivero-Muller, prof. UMLub
 • Dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz, prof. UR
 • Dr hab. Agata Starosta, prof. UMCS
 • Dr hab. Katarzyna Tońska, prof. UW
 • Dr hab. Grzegorz Tylko, prof. UJ
 • Dr hab. Przemko Tylżanowski, prof. UMLub
 • Dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, prof. UMCS
 • Dr hab. Ewa Zuba-Surma, prof. UJ
 • Dr hab. Wojciech Grudziński
 • Dr hab. Marcin Nowotny
 • Dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz
 • Dr Dawid Krokowski
 • Dr Jolanta Polak
 • Dr Roman Szczęsny
 • Dr Małgorzata Wiweger


Organizing Committee


 • Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka - chair
 • Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska
 • Dr hab. Marcin Grąz, prof. UMCS – secretary
 • Dr Jolanta Polak – vice-secretary
 • Dr hab. Grzegorz Janusz, prof. UMCS
 • Dr hab. Magdalena Jaszek, prof. UMCS
 • Dr hab. Anna Matuszewska, prof. UMCS
 • Dr hab. Monika Osińska-Jaroszuk
 • Dr hab. Magdalena Staszczak, prof. UMCS
 • Dr Renata Bancerz
 • Dr Magdalena Dmoszyńska-Graniczka
 • Dr Aneta Grabarska
 • Dr Anna Pawlik
 • Dr Sylwia Stączek
 • Dr Justyna Sulej
 • Dr Katarzyna Szałapata
 • Dr Kamila Wlizło
 • Dr Justyna Zalewska
 • Mgr Magdalena Czemierska
 • Mgr Paulina Kazimierczak